Menu Luk

Teamudvikling eller teambuilding

black and brown checkered textile

Der er mange gode grunde til at virksomhedsledere vælger at satse på teamudvikling blandt deres medarbejdere. For lederne handler det nemlig om, at produktionen – af produkter, ydelser eller ny viden, skal være effektiv. Men, desværre er der for mange ledere, der tror, at teamudvikling er det samme som teambuilding. Det er det faktisk ikke! Læs her: Hvad er teamudvikling? De sender derfor medarbejderne på et teambuildingkursus, hvor de bliver rystet godt sammen og lærer at kende hinanden bedre. Det skaber da også en forbedring i produktiviteten, som umiddelbart kan læses på tallene. Men kun over en periode. Efter noget tid, bliver arbejdsgangene nemlig til rutine – medarbejderne begynder – ikke at sløse med arbejdet – ikke længere at udveksle så mange informationer, som er nødvendige for, at virksomheden kan stå stærkere i konkurrencen.

En vedvarende proces

Investeringen i teambuilding er ikke gået tabt. Men den genererer ikke længere. Og ja, lederne har ikke udviklet det rigtige team. Teamudvikling handler nemlig ikke kun om god kommunikation og god omgang med hinanden på arbejdspladsen. Teamudvikling er en lang proces, som i virkeligheden bygger på et i forvejen godt teamsamarbejde. Vi kan sige, at teamudvikling i virkeligheden handler om at udvikle en virksomhedskultur blandt medarbejderne, hvor de selvstændigt begynder at løse eventuelle udfordringer, som virksomheden har – eller som den konkrete opgave giver dem.

De – medarbejderne – identificerer sig som dele af virksomheden. Det vil altså sige, at medarbejderne tilsidesætter deres egne ambitioner, så de kan komme videre – i fællesskab. At udvikle sådan et team er tidskrævende. Årlige events med teambuilding er ikke tilstrækkelige. Det kræver en helt anden tilgang indenfor virksomheden. Der skal hele tiden arbejdes på at teamudvikle. Det handler om, at de stærke sider af individuelle personligheder skal sættes i spil til fordel for effektiv løsning af opgaven. Det handler også om, at dem, der skal løse opgaven accepterer de forskellige personligheder og forstår at kommunikere med de andre, så eventuelle barrierer, der skabes, kan blive elimineret.

Kan være krævende

Teamudvikling er derfor en tidskrævende og svær proces for mange medarbejdere at komme igennem. Det er samtidigt også tidskrævende at finde lige de personligheder og kvalifikationer, der skal til for at løse opgaven. Der skal laves analyser af opgaven. Der skal laves profilbeskrivelser af de forskellige personligheder, der er nødvendige. Naturligvis skal der også laves præcise beskrivelser af de forskellige delopgaver. Og her kan det være at forskellige personer skal tage lederskabet på sine skuldre.

Sjov med teambuilding virker også

Ingen ønsker at skuffe dig, når de fortæller dig, at det faktisk kan tage mange måneder – hvis ikke år – at lave rigtig teamudvikling. At teambuilding kan hjælpe på at skabe et bedre teamsamarbejde, er sandt. Men det er som sagt ikke tilstrækkeligt, når det handler om teamudvikling. Bestem – afholdelse af mindre arrangementer med for eksempel sjov teambuilding er et skridt på vejen.

Teamudvikling og teamsamarbejde er derfor investeringer med lange udsigter. Lykkes de, så står virksomheden meget stærkt overfor sine konkurrenter. Og det gør den, fordi medarbejderne føler, at de har en fælles forståelse af opgaverne og, at de er en del af virksomheden. De tager ansvar. De ved, at de udgør grundlaget for virksomhedens succes, og det er de stolte af. Der vil derfor være færre medarbejdere, der søger væk. Og det fører til et endnu stærkere team.